[[en]]Our impact [[nl]]Onze impact

[[en]]Our hybrid model explained [[nl]]Ons hybride model in het kort

[[en]]An impact driven approach to talent and leadership [[nl]]Een impact gedreven aanpak voor talent- en leiderschapsontwikkeling

[[en]]Who we are [[nl]]Wie zijn we?

[[en]]StreetwiZe valorises the talents and survival skills of street-connected children through Mobile School in 28 countries worldwide. We have been doing that for more than 20 years now. Our pioneering outreach strategy shifts the youngsters attitudes away from assistance to empowerment. [[nl]]Mobile School empowert wereldwijd de talenten en overlevingskracht van straat geconnecteerde jongeren. Dat doen we nu al meer dan 20 jaar. Onze baanbrekende outreach-strategie verschuift de houding van jongeren van hulpbehoevend naar empowerment.

[[en]]Inspired by the many extraordinary youngsters Mobile School works with, StreetwiZe has developed its impact driven approach to talent and leadership growth. We have decoded street savviness to answer learning demands in your business context. We are convinced that those Street Skills can bring tremendous value to your company and employees. [[nl]]Geïnspireerd door de straffe gasten waarmee Mobile School dagelijks aan de slag gaat, ontwikkelde StreetwiZe zijn impact gedreven benadering voor talent- en leiderschap. We zijn ervan overtuigd dat die Street Skills een enorme meerwaarde kunnen betekenen voor uw bedrijf en werknemers.

360° Impact Model

[[en]]StreetwiZe invests 100% of their profit in Mobile School, co-creates the educational materials and relentlessly supports Mobile School with increasing its social impact. [[nl]]StreetwiZe investeert 100% van haar winst in Mobile School, co-creëert educatieve materialen en ondersteunt Mobile School in het vergroten van hun sociale impact.

[[en]]Our companies [[nl]]Onze bedrijven

[[en]]StreetwiZe is a unique talent development provider, taking an impact driven approach to talent and leadership development in business. [[nl]]StreetwiZe is een unieke aanbieder van talent en leiderschapsontwikkeling voor uw bedrijf.

[[en]]Contact us [[nl]]Contacteer ons

[[en]]Our social venture Mobile School focuses on empowering street youth by boosting their self-esteem and training street workers to have a large impact. [[nl]]Onze sociale onderneming Mobile School richt zich op het versterken van straatjongeren door hun zelfrespect te vergroten en straathoekwerkers op te leiden om een zo groot mogelijke impact te realiseren.

[[en]]Learn more [[nl]]Leer meer

[[en]]StreetSmart is a tech for good company that developed a case management and impact measurement solution for street educators and youth workers. [[nl]]StreetSmart is een  tech for good bedrijf  dat een tool voor case management en impact meting ontwikkelde voor straathoekwerkers en jeugdwerkers.


[[en]]Learn more [[nl]]Leer meer

[[en]]Arnoud explains [[nl]]Arnoud aan het woord

[[en]]Listen Arnoud explain our hybrid model in more detail. [[nl]]Arnoud licht ons hybride model in meer detail toe.