[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

WELLBEING & SELFCARE

[[en]]You cannot lead or help others if you cannot lead or help yourself. Wellbeing is the skill and insight to organise yourself and your environment in such a way that you are physically, mentally and emotionally able to feel good and achieve results. During a series of one hour masterclasses, we give participants the right tools to strengthen their well-being. Available themes: [[nl]]Je kunt anderen niet leiden of helpen als je jezelf niet kunt leiden of helpen. Welzijn is de vaardigheid en het inzicht om jezelf en je omgeving zo in te richten dat je fysiek, mentaal en emotioneel in staat bent om je goed te voelen en resultaten te boeken. Tijdens een serie masterclasses van elk een uur geven we deelnemers de juiste tools om hun welzijn te versterken. Beschikbare thema's:

  • [[en]]self-acceptance [[nl]]zelfacceptatie
  • purpose
  • [[en]]autonomy [[nl]]autonomie
  • [[en]]environmental mastery [[nl]]omgevingsbeheersing
  • [[en]]personal progress [[nl]]persoonlijke vooruitgang
  • [[en]]network [[nl]]netwerk

[[en]]Plan an individual inspirational session or a track of different sessions. [[nl]]Plan een individuele inspiratie sessie of een traject van verschillende sessies.

[[en]]OUTCOME:  [[nl]]OUTPUT
  • [[en]]You will have a better understanding of their personal wellbeing [[nl]]Heb je een beter inzicht in je persoonlijk welzijn
  • [[en]]You will receive hands-on tips and tricks to boost wellbeing [[nl]]Krijg je praktische tips en trucs om je welzijn te verbeteren

 

FORMATS: 

[[en]]Commit [[nl]]Betrekken

WORKSHOP

STORYTELLING

WORKSHOP

SELF-AWARENESS

WORKSHOP

POSITIVE FOCUS

WORKSHOP

AGILITY & RESILIENCE