[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

ORGANISATION PURPOSE ANALYSIS

[[en]]A corporate purpose statement has to be authentic to be a driver for impact and sustainable growth. Getting the view of your employees and stakeholders on the organisations values, strengths, culture and aspirations is required to define an authentic corporate purpose. Knowing the values, talents, and aspirations of your employees is necessary to fully engage them in putting purpose to practice. [[nl]]Een purpose statement moet authentiek zijn om een stuwende kracht te kunnen zijn voor impact en duurzame groei. Om een authentiek purpose te definiëren, moet je de visie van je werknemers en stakeholders op de waarden, sterke punten, cultuur en ambities van de organisatie kennen. Het kennen van de waarden, talenten en ambities van je medewerkers is noodzakelijk om hen volledig te betrekken bij het in de praktijk brengen van de purpose.

 

[[en]]OUTCOME: [[nl]]OUTPUT
  • [[en]]Find out the values, talents and ambitions of your stakeholders [[nl]]Ontdek de waarden, talenten en ambities van je stakeholders
  • [[en]]Discover how the values, strengths and aspirations of your organisation are perceived [[nl]]Ontdek hoe de waarden, sterktes en ambities van je organisatie worden waargenomen
  • [[en]]Organisation Analysis Report [[nl]]Organisatie analyse rapport

 

FORMAT: 
  • Online survey 

[[en]]Define [[nl]]Definiëren

WORKSHOP

PUTTING PURPOSE INTO PRACTICE

MASTERCLASS

PURPOSE BEYOND THE BUZZ WORD

WORKSHOP

BUILDING PURPOSE ON FOUNDING VALUES, ASPIRATIONS AND STRENGTHS

WORKSHOP

ALIGN PURPOSE WITH MISSION, VISION AND STRATEGY