[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

BUSINESS AS A FORCE FOR GOOD

[[en]]Purpose is a bit like talent; only when you get the chance to experience it can you know what it is. [[nl]]Purpose is een beetje als talent; alleen als je de kans krijgt om het te ervaren, weet je wat het is. 

[[en]]We take you on an inspirational trip where you will meet experts and outperformers in building purpose-driven organisations. We introduce you to some fellow B Corps and top social entrepreneurs, to explore their business models and listen to the founder stories. We combine the visits with facilitated reflection and coaching sessions, helping you to start your own purpose quest. [[nl]]We nemen je mee op een inspirerende reis waar je experts en outperformers ontmoet in het bouwen van purpose-gedreven organisaties. We stellen je voor aan enkele collega B Corps en sociale topondernemers, om hun business modellen te verkennen en te luisteren naar de verhalen van de oprichters. We combineren de bezoeken met gefaciliteerde reflectie- en coachingsessies, om je te helpen je eigen purpose zoektocht te starten.

[[en]]OUTCOME: [[nl]]OUTPUT

[[en]]After this immersive experience you will: [[nl]]Na deze immersieve ervaring:

  • [[en]]Be inspired by social entrepreneurship [[nl]]Ben je geïnspireerd door sociaal ondernemerschap
  • [[en]]Have reflected on your own organisation [[nl]]Heb je nagedacht over je eigen organisatie
  • [[en]]Have a deep understanding of how purpose can benefit an organisation [[nl]]Heb je diepgaand inzicht in hoe purpose een positieve invloed kan hebben op een organisatie

 

FORMAT: 
  • [[en]]Inspirational 2 or 3-day trip, custom made [[nl]]Inspirerende 2 of 3-daagse reis, op maat gemaakt

[[en]]Inspire [[nl]]Inspireren

KEYNOTE

THE FOUNDER'S STORY & LEADERSHIP

KEYNOTE

TALENT IS OVERRATED

KEYNOTE

CHANGE MAKER LEADERSHIP