[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

IMPACT DRIVEN LEADERSHIP

[[en]]Experts have argued that strategic and performance driven leadership positively influences organisational effectiveness.  Leadership behaviour such as providing clarity, monitoring and problem solving are key in this setting. [[nl]]Experts hebben aangetoond dat strategisch en prestatiegericht leiderschap een positieve invloed heeft op de doeltreffendheid van organisaties.  Leiderschapsgedrag zoals het verschaffen van duidelijkheid, controle en het oplossen van problemen zijn in deze setting essentieel.

[[en]]Impact driven leaders use clarity to ensure that people understand the goals and objectives of the team and their individual role. Setting clear, specific, challenging but realistic goals, linked to the mission and purpose of the organisation improves alignment, motivation and ultimately performance. [[nl]]Impactgedreven leiders gebruiken duidelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen de doelen en doelstellingen van het team en hun individuele rol begrijpen. Het stellen van duidelijke, specifieke, uitdagende maar realistische doelen, gekoppeld aan de missie en het doel van de organisatie verbetert de afstemming, motivatie en uiteindelijk de prestaties.

[[en]]Leaders try to quickly identify the cause of a problem and provide firm and confident direction to their team. [[nl]]Leiders proberen snel de oorzaak van een probleem te identificeren en geven hun team stevige en zelfverzekerde richting.

[[en]]When monitoring performance, impact driven leaders focus on profit efficiency based on the organisation specific strengths, talents and aspirations. [[nl]]Bij het monitoren van de prestaties, richten impact gedreven leiders zich op winst efficiëntie gebaseerd op de organisatie sterktes, talenten en aspiraties.

[[en]]During this module we’ll provide effective tips and techniques to bring impact-driven leadership to enhanced performance. [[nl]]Tijdens deze module geven we tips en technieken om met impactgedreven leiderschap tot betere prestaties te komen.

[[en]]OUTCOME: [[nl]]OUTPUT

[[en]]After this workshop you will understand: [[nl]]Na deze workshop heb je inzicht in:

  • [[en]]What constitutes the skills and mindset of an impact driven leader [[nl]]Wat de vaardigheden en mindset zijn van een impactgedreven leider
  • [[en]]How to improve performance through impact-driven leadership [[nl]]Hoe prestaties te verbeteren door impactgedreven leiderschap

[[en]]After this workshop you will be able to: [[nl]]Na deze workshop ben je in staat om:

  • [[en]]Quickly identify causes of problems [[nl]]Snel oorzaken van problemen te identificeren
  • [[en]]Provide clarity to your team [[nl]]Duidelijkheid te verschaffen aan uw team
  • [[en]]Set realistic and clear goals, aligned with the mission and corporate purpose [[nl]]Realistische en duidelijke doelen te stellen, afgestemd op de missie en het bedrijfspurpose
  • [[en]]Bring focus for yourself and others [[nl]]Je team en jezelf focus te geven

FORMAT:

[[en]]Lead [[nl]]Leiden

IMMERSIVE EXPERIENCE

THE CHANGE MAKER LEADER EXPEDITION (BELGIUM)

WORKSHOP MODULE

CHANGE MAKER LEADERSHIP

IMMERSIVE EXPERIENCE

THE CONNECTED LEADER EXPEDITION (BELGIUM)

WORKSHOP MODULE

CONNECTED LEADERSHIP

IMMERSIVE EXPERIENCE

THE SELF-LEADERSHIP EXPEDITION (IASI, ROMANIA)

WORKSHOP MODULE

SELF-LEADERSHIP

IMMERSIVE EXPERIENCE

THE IMPACT DRIVEN LEADER EXPEDITION (BELGIUM)