Contact

You are here

StreetwiZe expeditions

Leren door ervaring is een van de krachtigste manieren van leren, zoveel mag duidelijk zijn.

Een StreetwiZe-expeditie is een onvergetelijk en doelgericht ontwikkelingsprogramma, waarin je, door de 4 straatvaardigheden te verkennen binnen een uitdagende context, contact maakt met je persoonlijke identiteit, je waarden en je aspiraties.

Op die manier versterk je zowel je persoonlijke vaardigheden en je leiderschap als je interactie in het team. Deelnemers leren al doende, vanuit de praktijk, hun persoonlijk ervaring. Om die inzichten verder te integreren in hun leven en werk maken we gebruik van diverse methodes, waaronder werken in subgroepen, teamreflectie, intervisie en coaching. Uniek en authentiek als ze zijn, brengen de StreetwiZe-expedities bewustzijn rond:

  • Het belang van zelfsturing en hoe je je daarin verder kan bekwamen;
  • De kracht en de toegevoegde waarde van de 4 straatvaardigheden binnen een onbekende en minder voor de hand liggende context;
  • Het belang van leiderschap én nauwe samenwerking in een veranderende omgeving.  

 

- StreetwiZe expedition international
- StreetwiZe expedition local

 

 

 

 

 

Je krijgt de unieke kans om op stap te gaan met een mobiele school en rechtstreeks uit te wisselen met straatkinderen. Dit is een internationaal programma waarin we de deelnemers een stevige uitdaging rond co-creatie voorleggen om hen te inspireren en hen (verder) te activeren as team.

De groep krijgt de opdracht om een prototype te ontwikkelen van een nieuw educatief paneel voor de mobiele school. Dat paneel wordt voorgelegd aan een groep experts, die dagdagelijks met de school onderweg zijn, en wordt uiteindelijk ook getest met de straatkinderen zelf. 

Programma

Voorwerk: Street Skills assessment + Personal Leadership Questionnaire.

  • Dag 1: Avond opening + Keynote presentatie + Team uitdaging
  • Dag 2: Ontdekken van het werkveld, consumenten inzicht, individuele & team reflective, coaching
  • Dag 3: Teamwerk op uitdaging, co-creatie, in contact komen met community stakeholders, reflective en coaching
  • Dag 4: Afwerken en pitchen van uitdaging, feedback, evaluatie en persoonlijke leercurve

Follow-up

Nadat we enkele weken hebben laten bezinken, nemen we de tijd om de ervaringen, inzichten en learnings van de deelnemers naar de realiteit van hun business en specifieke werkcontext te vertalen. We stemmen af met het team en gaan dieper in op de voor hen belangrijke thema’s en vaardigheden, rekening houdend met de specifieke uitdagingen van de organisatie. 

 Benodigde tijd: 3.5 dagen op straat + 2 dagen reistijd + follow-up
Locatie: wereldwijd 

Belangrijk!

Een beschrijving van een activiteit als deze, hoe levendig ook, komt zelfs niet in de buurt van de echte ervaring. En al zijn de video’s op onze website mooie proevertjes, je moet erbij geweest zijn om ten volle de impact te kunnen begrijpen van wat deelnemers zo vaak omschrijven als een leerervaring die hun leven veranderd heeft. 

 

 

 

 

 

Deze expeditie brengt je naar een veilige, maar uitdagende omgeving dicht bij huis. De deelnemers worden betrokken in een proces van co-creatie met de bedoeling impact te realiseren voor een sociale onderneming uit het netwerk van StreetwiZe. Ze dienen daarbij te connecteren met een weinig gekende, kwetsbare doelgroep. Een begeesterende persoonlijke ervaring en een buitengewone ‘boost’ voor het team. 

Programma

  • Dag 1: Keynote presentatie + Introductie teamuitdaging: ontwikkel een educatieve tool voor de mobiele school + Training connect + Connect met de jongeren (De Zande) + verankeren van de leerervaring & vertaalslag  naar business context door intervisie
  • Dag 2: Ontwikkel-denkproces: ontwikkel een educatieve tool voor de mobiele school + bouw prototype + verankeren van de leerervaring & vertaalslag  naar business context door intervisie
  • Dag 3: Hoe een concept pitchen + Testen van je tool + Eind BBQ + verankeren van de leerervaring & vertaalslag  naar business context door intervisie

Follow-up

Nadat we enkele weken hebben laten bezinken, nemen we de tijd om de ervaringen, inzichten en learnings van de deelnemers naar de realiteit van hun business en specifieke werkcontext te vertalen. We stemmen af met het team en gaan dieper in op de voor hen belangrijke thema’s en vaardigheden, rekening houdend met de specifieke uitdagingen van de organisatie. 

   Benodigde tijd: 3 dagen in de gemeenschapsinstelling + follow-up op maat

Interesse?

Start vandaag met een StreetwiZe sessie!

Contacteer ons