Contact

You are here

Regels & voorwaarden

 

Als bezoeker van deze website aanvaardt u onderstaande regels & voorwaarden.

Identiteit

Laatste update 18-04-2013

Streetwize

Streetwize training & ontwikkeling behoort tot Mobile School Group cvba vso. Met elke verwijzing naar Streetwize bedoelen we Mobile School Group cvba vso.

Mobile School Group cvba vso
Brabançonnestraat 25
BE-3000 Leuven
BE 0892.185.214
 

Gebruiksvoorwaarden

Laatste update 18-04-2013

Recht op één kopie

De site www.streetwize.be is het geesteskind van Streetwize.

Het auteursrecht beschermt deze site en zijn inhoud. U wilt deze digitale informatie graag op papier? Dat kan.

Druk gerust één enkel exemplaar af, voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Opgelet: iedere kopie van dat document valt opnieuw onder het auteursrecht.

U wilt deze site kopiëren, herverdelen of publiceren? Dit mag u uitsluitend met de toestemming van Streetwize. Voor om het even welk onderdeel.

Up-to-date informatie

Nauwkeurige en actuele informatie, dat willen we u graag geven. Al kan Streetwize dit jammer genoeg niet altijd garanderen.

Streetwize behoudt wel het recht om altijd informatie toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Op eigen risico

U gebruikt www.streetwize.be op eigen verantwoordelijkheid. Deze website bevat links naar sites van derden. Streetwize is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie op deze sites.

Cookies

Laatste update 18-04-2013

Eigen cookies: de website gebruikt cookies om de site te verbeteren en hem gebruiksvriendelijker te maken. De verzamelde data blijft binnen Streetwize en wordt niet met derden gedeeld.

Google Analytics: om een beeld te kunnen schetsen van het aantal bezoekers op onze site, moeten we deze uitrusten met een speciale code. Deze code genereert een cookie, waaruit we o.a. kunnen afleiden uit welke regio’s onze bezoekers komen en welke browsertypes ze gebruiken. Deze geaggregeerde data van niet-persoonlijke aard gebruiken we om onze website permanent te verbeteren.

Privacy

Laatste update 18-04-2013

Wij hechten belang aan uw persoonlijke levenssfeer. Ons streefdoel: de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer correct naleven.

Dus laat het duidelijk zijn: wij geven géén persoonsgegevens door aan derden. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. Uw gegevens zijn er dus om uw vragen te beantwoorden, meer niet.

U krijgt toegang tot uw persoonlijke gegevens in onze database, als u dat wenst. Ook kunt u deze laten wijzigen of verwijderen. Neem hiervoor gerust contact met ons op.