[[en]]Build a strong team identity [[nl]]Bouwen van een sterke teamidentiteit

[[en]]Experience based learning [[nl]]Ervaringsgericht leren

[[en]]Experience based sessions that build authentic, impactful teams [[nl]]Ervaringsgerichte sessies om impactvolle teams te vormen

[[en]]We craft solid teams [[nl]]We bouwen sterke teams

[[en]]We facilitate the crafting and shaping of strong and authentic teams that empower themselves with a clear mission and vision. You can choose the approach that fits your companies DNA. You deep dive in our Street Skill Cooperative Competition, or we take you for a more out of the box experience by dropping you on the street, so you get immersed in street reality first hand. [[nl]]We bouwen en vormen sterke authentieke teams met een duidelijke visie en missie. Je kiest zelf de aanpak die past bij jullie DNA: een deep dive in onze Street Skill Coöperatieve Competitie of een onderdompeling in de straat voor een totale out of the box ervaring.

[[en]]Facilitation & coaching [[nl]]Facilitatie en coaching

[[en]]Cooperative Competition applied [[nl]]Coöperatieve Competitie in de praktijk

[[en]]In this approach we urge a team to return to what is the core of successful cooperation, based on our insights related to cooperative competition. We’ll bring the team back to the essentials of successful teamwork and we will pull them into a reflection that will trigger them to come up with answers related to their functioning. [[nl]]In deze aanpak brengen we een team terug naar de kern van succesvolle samenwerking Jullie zoeken niet zo maar te versterken. Wel, wij willen niet zonder meer training geven. Wij wensen prikkelend en uitdagend te zijn. Wij laten je mensen op een nieuwe manier naar zichzelf en het team kijken, naar hun rol in de organisatie en de mogelijkheden en kansen om te veranderen. En dat opent nieuwe perspectieven. Omarmen in plaats van afwijzen. Ideeën en oplossingen in plaats van obstakels. Ondernemen in plaats van vastlopen.

[[en]]StreetwiZe Expeditions [[nl]]StreetwiZe Expedities

[[en]]Go to the street. Immerse yourself in a development programme that expects you to connect with our target group and their habitat. Scientists will confirm that an emotional experience opens up a very powerful learning form. The intensity of a StreetwiZe Expedition will leave a lasting impression and changes your approach forever. It is a safe challenge, but one outside of your comfort zone. This immersed training secures deep learning. [[nl]]Ga mee naar de straat. Laat je onderdompelen in een ontwikkelingsprogramma dat je verplicht om te connecteren met de doelgroep én de habitat. Wetenschappers zeggen het: een emotionele ervaring is een krachtige leervorm. Een intense StreetwiZe-Expeditie pakt, blijft bij en verandert jouw aanpak. Het is een veilige uitdaging, maar wel buiten je comfortzone. De garantie op intens leren.


[[en]]Book a session [[nl]]Boek een sessie

[[en]]We've facilitated sessions at these companies: [[nl]]Bij volgende bedrijven gingen we reeds aan de slag: