[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

[[en]]Digital learning tracks [[nl]]Digitale leertrajecten

[[en]]Learning through experience, reflection, observation & practice [[nl]]Leren door observatie, ervaring, reflectie en toepassing

De L&D-wereld zit niet in een hoekje te wachten tot de samenleving terugkeert naar het oude normaal.

[[en]]Challenges [[nl]]Uitdagingen

[[en]]L&D isn’t waiting for the world to go back to normal. Instead, it is rapidly repositioning itself. Providers have to step up and push organisations to look beyond the conventional way of doing things. [[nl]]De L&D-wereld zit niet in een hoekje te wachten tot de samenleving terugkeert naar het oude normaal. Integendeel, de L&D markt vindt zichzelf vandaag razendsnel opnieuw uit en dwingt organisaties om verder te kijken dan de traditionele kanalen.

[[en]]With our digital learning tracks, we have created a methodology that responds to the current learning challenges of your employees. Our pragmatic blended learning approach focuses on personal follow-up and individual coaching and does not require much time.  Moreover, the format can be tailored to suit your company’s needs. [[nl]]Met onze digitale leertrajecten ontwikkelden we een methodologie die een antwoord biedt op de actuele ontwikkelingsuitdagingen van jouw medewerkers. Dankzij de pragmatische, blended leeraanpak is een beperkte tijdsinvestering vereist, en ligt er een sterke focus op persoonlijke follow-up en coaching. Bovendien kan het format naar wens aangepast worden aan elk specifiek ontwikkelingsvraagstuk van jouw bedrijf.

[[en]]The digital learning tracks can easily be monitored with our mobile StreetSmart Impact application, which quickly delivers professional dashboards and reports on the impact of your learning investment. [[nl]]Het digitale leertraject kan eenvoudig opgevolgd worden met onze mobiele applicatie  StreetSmart Impact en levert zo snel professionele en onderbouwde dashboards en report outs over de impact van jouw leerinvestering.

Track 1

Arnoud Raskin

[[en]]The (business) world is in constant evolution and rapidly transforms itself. A lot of us see this change as a threat. But then you can challenge yourself: you try to perceive this transformation as an opportunity, what would it bring you? [[nl]]Onze hedendaagse wereld vol chaos en onvoorspelbaarheid lijkt voor velen een bedreiging. Maar stel dat je in elke verandering ook een kans herkent, wat zou er dan gebeuren?

[[en]]In his key note Arnoud explains how 20 years of working with Street Children got him hooked on the possibilities to create positive impact. [[nl]]Arnoud Raskin vertelt zijn persoonlijke verhaal - over 20 jaar werken met straatkinderen en het zien en grijpen van kansen om positieve impact te creëren.

[[en]]Book Arnoud for your event [[nl]]Boek Arnoud voor je event

[[en]]These companies have already welcomed Arnoud in the past: [[nl]]Deze bedrijven boekten Arnoud reeds in het verleden:

Track 2

[[en]]The StreetwiZe Story [[nl]]Een StreetwiZe Story

[[en]]Our modern economic world is more chaotic than ever. We at StreetwiZe believe that in order to deal with this chaotic environment you need four ‘Street Skills’. [[nl]]Onze moderne economische wereld is chaotischer dan ooit. Bij StreetwiZe geloven we dat je 4 Street Skills nodig hebt om deze veranderende omgeving het hoofd te bieden. Onze StreetwiZe trainers bezitten Street Skills.

[[en]]During this 70 minutes' inspirational talk, a StreetwiZe facilitator dives into these Street Skills and explains how you can make them your own. [[nl]]Tijdens deze 70 minuten inspiratie speech leren ze jou die te herkennen. Een even krachtig als ontwapenend verhaal.

[[en]]Book a StreetwiZe Story [[nl]]Boek een StreetwiZe Story

[[en]]We've inspired these companies with the StreetwiZe Story before: [[nl]]Volgende bedrijven inspireerden we al met een StreetwiZe Story:

[[en]]We shape change ambassadors [[nl]]We vormen ambassadeurs voor verandering

[[en]]Track 1: Surviving the next decade [[nl]]Track 1: Hoe overleven we het komende decennium?

Wellbeing

[[en]]Mental wellbeing: a key driver for future organisational success. About autonomy, self-acceptance, purpose, continuous growth and thriving networks. [[nl]]Mentaal welbevinden als voorwaarde voor toekomstig succes. Over autonomie, zelfaanvaarding, zingeving, continue groei en gezonde netwerken

[[en]]Learn more [[nl]]Ontdek meer

[[en]]We inspire with our story [[nl]]We inspireren met ons verhaal

[[en]]Track 2: StreetwiZe leadership [[nl]]Track 2:
StreetwiZe leiderschap

StreetwiZe leadership

[[en]]Self-leadership: a prerequisite for personal growth. About authenticity, courage, empowerment and modesty. [[nl]]Over authenticiteit, moed, empowerment en bescheidenheid

[[en]]Learn more [[nl]]Ontdek meer

[[en]]We develop  personal skills [[nl]]We ontwikkelen persoonlijke vaardigheden

Track 3:
Change

Change

[[en]]Change ambassadors: a condition for impactful change. About the right mindset and context to take ownership. [[nl]]Change ambassadeurs als voorwaarde voor impactvolle verandering. Over de juiste mindset en context om ownership te nemen in tijden van verandering.

[[en]]Learn more [[nl]]Ontdek meer

[[en]]We craft solid teams [[nl]]We bouwen sterke teams

Track 4:
Street Skills

StreetSkills

[[en]]Four crucial skills: a necessity for impact in companies and in society today. About opportunities, agility, pro-active creativity and solid teams. [[nl]]Over opportuniteiten spotten, wendbaar in het leven staan, een snuifje creativiteit en het bouwen van sterke teams.

[[en]]Learn more [[nl]]Ontdek meer
Table