[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

[[en]]Immersion [[nl]]Immersie

[[en]]Experience-based expeditions to build solid teams [[nl]]Ervaringsgerichte sessies die impactvolle teams vormen

Experten zijn het er sluitend over eens...

[[en]]Powerful learning [[nl]]Intensieve leerervaring

[[en]]Experts unanimously agree: experiential learning is an effective and proven approach that triggers powerful learning. Our deep dives offer a powerful learning experience that resonates with your team and changes your approach. Hit the streets with our facilitators and connect with challenging environments and target groups. An unforgettable experience guaranteed! [[nl]]Experten zijn het er sluitend over eens...Ervaringsgericht leren is één van de krachtigste manieren om efficiënt én duurzaam te leren. Tijdens onze deep dives bieden we jouw medewerkers een  intensieve leerervaring die blijft nazinderen en jouw aanpak verandert. Ervaar samen  met ons de context van de straat tijdens een onvergetelijk ontwikkelingsprogramma dat je verplicht om aansluiting te vinden met een uitdagende omgeving én doelgroep. Een garantie op intens leren!

[[en]]Street Escape: a gamified online team event [[nl]]Street Escape: een gamified online team event

[[en]]The Street Escape 'Topo's Trip' is more than just a digital escape room. After a Positive Focus boost, we immerse the participants in the reality of the street, where they use the newly honed skill to escape from a street situation, inspired by the story of the street child Topo. We round off this digital immersion with a surprising reflection exercise.​ [[nl]]De Street Escape ‘Topo’sTrip’ is meer dan enkel een digitale escape room. Na een boost Positieve Focus, dompelen we de deelnemers onder in de realiteit van de straat, waar ze de pas aangescherpte vaardigheid gebruiken om uit een straatsituatie te ontsnappen, geïnspireerd op het verhaal van het straatkind Topo. We ronden deze digitale immersie af met een verrassende reflectie-oefening.

[[en]]Game-based learning coupled with authentic immersion provides a deeper engagement and a more intense learning experience for the participants. Ideal as a methodology when face-to-face group activities are not possible![[nl]]Game-based learning gekoppeld aan authentieke immersie zorgt voor een diepere betrokkenheid en een intensere leerervaring voorde deelnemers. Ideaal als methodiek wanneer face-to-face groepsactiviteiten niet mogelijk zijn!

Experiential Learning

[[en]]Experiential connection [[nl]]Ervaringsgericht connecteren

[[en]]For most people, prisoners are an unfamiliar target group with a different frame of reference. After a preliminary workshop, we put the participants of the program in contact with the inmates of the prison for one day. Together we take on a creative challenge, outside of everyone's expertise. Connecting authentically, not judging too quickly and proactively looking for each other's talents - without neglecting reality - are crucial skills for authentic leadership that are honed during the programme. [[nl]]De gedetineerden in de Hulpgevangenis van Leuven zijn voor velen een onbekende en weinig evidente doelgroep met een ander referentiekader. Na een voorafgaande workshop brengen we de deelnemers van het programma één dag in contact met de bewoners van de gevangenis. Samen gaan we een creatieve uitdaging aan, buiten ieders expertise. Authentiek verbinden, niet te snel oordelen en proactief op zoek gaan naar elkaars talenten - zonder voorbij te gaan aan de realiteit - zijn cruciale vaardigheden voor authentiek leiderschap die aangescherpt worden tijdens het programma.

StreetwiZe Expedition Belgium

[[en]]StreetwiZe expedition Belgium [[nl]]StreetwiZe expeditie België

[[en]]A high-impact development programme in Belgium that introduces your team to a new target group: youngsters living in a community institution. Take part in a co-creation process with your colleagues and the youngsters to develop new educational materials for the street and challenge your skills and leadership. Our experienced facilitators translate the learnings to your professional reality with workshops, team exercises and intervision. [[nl]]Een high-impact programma dat je onderdompelt in een andere realiteit en je laat kennis maken met  een ongekende doelgroep: jongeren uit een gesloten instelling. In co-creatie met collega’s en deze jongeren ontwikkel en test je nieuw educatieve activiteiten voor de straat. Een uitdaging die de kern van je eigen persoonlijkheid, je leiderschapsstijl en je vaardigheden om te connecteren, onbevooroordeeld te luisteren en te versterken bloot legt. Onze ervaren facilitatoren zorgen voor de vertaling naar jouw professionele realiteit aan de hand van workshops, interactieve teamopdrachten en intervisie.

StreetwiZe Expedition Romania

[[en]]StreetwiZe expedition Romania [[nl]]StreetwiZe expeditie Roemenië

[[en]]Take a trip to one of our StreetSmart Wheels partners and expose your team to the complex and competitive reality of the streets. Connect with street-connected youngsters and develop brand new educational activities adapted to their local context. Gain new insights into your leadership style and personal identity. Our experienced facilitators make sure your inspirational street experience is translated to your unique professional context using team challenges, reflections, intervision and personal coaching. [[nl]]Een onvergetelijk ontwikkelingsprogramma op locatie dat je op de straat laat kennismaken met het werk van de mobiele school en de leefwereld van een ongekende doelgroep: straatkinderen. Samen met je collega’s en de gasten op straat ontwikkel en test je nieuw educatief materiaal. Het co-creatieproces wordt door ons gefaciliteerd en brengt je beklijvende inzichten bij over je leiderschapsstijl, je persoonlijke identiteit en je manier van interageren. Onze doorwinterde facilitatoren zorgen voor deskundige begeleiding en de professionele doorvertaling aan de hand van teamopdrachten, teamreflecties, intervisie en coaching.

[[en]]Contact us[[nl]]Contacteer ons

[[en]]We've facilitated sessions at these companies: [[nl]]Bij volgende bedrijven gingen we reeds aan de slag:

[[en]]Facilitation & coaching [[nl]]Facilitatie en coaching

[[en]]Cooperative Competition applied [[nl]]Coöperatieve Competitie in de praktijk

[[en]]In this approach we urge a team to return to what is the core of successful cooperation, based on our insights related to cooperative competition. We’ll bring the team back to the essentials of successful teamwork and we will pull them into a reflection that will trigger them to come up with answers related to their functioning. [[nl]]In deze aanpak brengen we een team terug naar de kern van succesvolle samenwerking Jullie zoeken niet zo maar te versterken. Wel, wij willen niet zonder meer training geven. Wij wensen prikkelend en uitdagend te zijn. Wij laten je mensen op een nieuwe manier naar zichzelf en het team kijken, naar hun rol in de organisatie en de mogelijkheden en kansen om te veranderen. En dat opent nieuwe perspectieven. Omarmen in plaats van afwijzen. Ideeën en oplossingen in plaats van obstakels. Ondernemen in plaats van vastlopen.

[[en]]StreetwiZe Expeditions [[nl]]StreetwiZe Expedities

[[en]]Go to the street. Immerse yourself in a development programme that expects you to connect with our target group and their habitat. Scientists will confirm that an emotional experience opens up a very powerful learning form. The intensity of a StreetwiZe Expedition will leave a lasting impression and changes your approach forever. It is a safe challenge, but one outside of your comfort zone. This immersed training secures deep learning. [[nl]]Ga mee naar de straat. Laat je onderdompelen in een ontwikkelingsprogramma dat je verplicht om te connecteren met de doelgroep én de habitat. Wetenschappers zeggen het: een emotionele ervaring is een krachtige leervorm. Een intense StreetwiZe-Expeditie pakt, blijft bij en verandert jouw aanpak. Het is een veilige uitdaging, maar wel buiten je comfortzone. De garantie op intens leren.