[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

[[en]]Keynotes & stories [[nl]]Keynotes & verhalen

[[en]]Stories from the street and how to survive on them [[nl]]Verhalen over de straat en hoe die te overleven

[[en]]Stories about the streets and how to survive them [[nl]]Verhalen over de straat en hoe die te overleven

[[en]]We inspire [[nl]]We inspireren

[[en]]We have 2 inspiring keynotes in our offer. Both products are the ideal start of a strategic meeting, event or team day. [[nl]]We hebben 2 inspirerende keynotes in ons aanbod. Beide producten zijn de ideale start van een strategische meeting, event of  teamdag.

Keynote Arnoud Raskin

Arnoud Raskin

[[en]]Our contemporary world full of chaos and unpredictability seems a threat to many. But suppose you also recognise an opportunity in every change, what would happen? Arnoud Raskin tells his personal story - about 20 years of working with street children and seeing and seizing opportunities to create positive impact. [[nl]]Onze hedendaagse wereld vol chaos en onvoorspelbaarheid lijkt voor velen een bedreiging. Maar stel dat je in elke verandering ook een kans herkent, wat zou er dan gebeuren?. Arnoud Raskin vertelt zijn persoonlijke verhaal - over 20 jaar werken met straatkinderen en het zien en grijpen van kansen om positieve impact te creëren.

[[en]]Book Arnoud for your event [[nl]]Boek Arnoud voor je event

[[en]]These companies have already welcomed Arnoud in the past: [[nl]]Deze bedrijven boekten Arnoud reeds in het verleden:

StreetwiZe Story

[[en]]The StreetwiZe Story [[nl]]Een StreetwiZe Story

[[en]]Our modern economic world is more chaotic than ever. At StreetwiZe, we believe that you need 4 Street Skills to face this changing environment. Our StreetwiZe trainers have Street Skills. During this 70 minute inspirational speech they teach you to recognise them. A story as powerful as it is disarming. [[nl]]Onze moderne economische wereld is chaotischer dan ooit. Bij StreetwiZe geloven we dat je 4 Street Skills nodig hebt om deze veranderende omgeving het hoofd te bieden. Onze StreetwiZe trainers bezitten Street Skills. Tijdens deze 70 minuten inspiratie speech leren ze jou die te herkennen. Een even krachtig als ontwapenend verhaal.

[[en]]Book a StreetwiZe Story [[nl]]Boek een StreetwiZe Story

[[en]]We've inspired these companies with the StreetwiZe Story before: [[nl]]Volgende bedrijven inspireerden we al met een StreetwiZe Story: