Scroll to top

[[en]]Stories & cases [[nl]]Verhalen & cases

[[en]]The latest news [[nl]]Recente nieuwtjes

[[en]]We tell our stories, our clients tell theirs [[nl]]Wij vertellen ons verhaal, onze klanten dat van hen

[[en]]What's new? [[nl]]Vers van de pers

[[en]]Curious to read more about our business or social impact? Our reporters collected the most relevant and impactful news items for you. Lock your office, put your phone on silent, and enjoy the deep dive. [[nl]]Nieuwsgierig naar meer nieuws over onze business of sociale impact? Onze verslaggevers verzamelden de meest relevante en impactvolle nieuwtjes voor jou. Nestel je even op je stoel, zet je telefoon op stil en geniet van deze onderdompeling.

[[en]]Mobile School news [[nl]]mobile school nieuws

[[en]]StreetwiZe client cases & stories [[nl]]streetwize klanten cases & verhalen

[[en]]Youth for Climate [[nl]]Youth for Climate

[[en]]About Eke, glass-recycling containers, youth for climate and cooperative competition [[nl]]Over Eke, glasbollen, youth for climate en coöperatieve competitie
[[en]]You may have missed it, but I live in Eke. This metropolis is characterised by the presence of a Makro and nowadays you’ll even hear its name on the national traffic news because of the long traffic jams on the N60. Talk about progress. Like every municipality, Eke has a church with a decreasing number of members, a chips shop where you can also find vegetarian vegetable rolls besides the traditional minced-meat hot dog, and a few cafes. The nearby container park would complete this idyllic picture, but for the fact that it is almost exclusively accessible during office hours. Luckily we also have a lot of ‘glass-recycling containers' in our region so that the locals can discretely get rid of the numerous empty bottles on a clear Sunday morning. [[nl]]Het zal u misschien zijn ontgaan maar ik woon in Eke. Deze metropool kenmerkt zich door de aanwezigheid van een Makro en haalt tegenwoordig zelfs het nationale verkeersnieuws door de lange files op de N60. Van vooruitgang gesproken. Zoals elke gemeente beschikt Eke over een leeglopende kerk, een frituur waar je naast frikandellen ook vegetarische groentenrollen kan vinden en enkele cafe’s. Het nabijgelegen containerpark zou dit idyllische plaatje compleet maken, ware het niet dat het bijna uitsluitend toegankelijk is tijdens de kantooruren. Gelukkig zijn we in onze streek ook rijkelijk voorzien van ‘glasbollen’ zodat de lokale bevolking het talrijke leeggoed in alle discretie kan laten verdwijnen op een heldere zondagochtend.
Posted on
10/1/2020