[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

CHANGE MAKER LEADERSHIP

[[en]]After more than 15 years of insights gathered while leading MobileSchool.org, Arnoud has built a worldwide spread reputation in social entrepreneurship. He is a member of the Ashoka network that brings the so called ‘Change Maker Leaders’ together from all over the world.  Within that organisation he was selected by McKinsey to reflect on what this means in concrete terms, together with 11 colleagues changemakers from all over the world: Change Maker Leadership. [[nl]]Na meer dan 15 jaar van inzichten verzamelen als leider van MobileSchool.org, heeft Arnoud een wereldwijd verspreide reputatie opgebouwd in sociaal ondernemerschap. Hij is lid van het Ashoka netwerk dat de zogenaamde 'Change Maker Leaders' van over de hele wereld samenbrengt. Binnen die organisatie werd hij door McKinsey geselecteerd om samen met 11 collega changemakers van over de hele wereld na te denken over wat dit concreet betekent: Change Maker Leadership. 

[[en]]During this keynote, Arnoud presents the 3 core ingredients of Change Maker Leadership. Such leadership is essential to tackle global problems such as basic education for 150 million street children, global warming or global environmental problems, but also to bring about concrete change in your personal life, your work and your environment. Arnoud makes it clear that the belief in a solution, the realisation that we are all connected, and the knowledge that the vast majority of people have good intentions are the basic ingredients to change things. Not from high level theories but translated into concrete steps that anyone can take to master Change Maker Leadership. [[nl]]Tijdens deze keynote presenteert Arnoud de 3 kerningrediënten van Change Maker Leadership. Dergelijk leiderschap is essentieel om mondiale problemen aan te pakken, zoals basisonderwijs voor 150 miljoen straatkinderen, de opwarming van de aarde of mondiale milieuproblemen, maar ook om concrete verandering teweeg te brengen in je persoonlijke leven, je werk en je omgeving. Arnoud maakt duidelijk dat het geloof in een oplossing, het besef dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, en de wetenschap dat de overgrote meerderheid van de mensen goede bedoelingen heeft, de basisingrediënten zijn om dingen te veranderen. Niet vanuit hoogstaande theorieën, maar vertaald naar concrete stappen die iedereen kan zetten om zich Change Maker Leadership eigen te maken.

 

[[en]]Key topics: [[nl]]Kernthema’s:

  • [[en]]The 3 key mindsets of a Change Maker Leader [[nl]]De 3 kern mindsets van een Change Maker Leader
  • [[en]]The 3 core skills to become a Change Maker Leader [[nl]]De 3 belangrijkste vaardigheden om een Change Maker Leader te worden

 

FORMAT: 

[[en]]Inspire [[nl]]Inspireren

KEYNOTE

THE FOUNDER'S STORY & LEADERSHIP

KEYNOTE

TALENT IS OVERRATED

IMMERSIVE EXPERIENCE

BUSINESS AS A FORCE FOR GOOD