[[en]]How streetwize is your company? [[nl]]Hoe StreetwiZe is jouw bedrijf?

[[en]]Purpose Driven Talent Development [[nl]]Purpose gedreven organisatieverandering

[[en]]Get started! [[nl]]3, 2, 1, Start!

[[en]]Using street knowledge to empower professionals [[nl]]Wat meer straatwijsheid voor jouw medewerkers!

[[en]]Being StreetwiZe [[nl]] Word StreetwiZe

[[en]]Our world is ever more about uncertainty. Many of the forces driving the speeding changes are beyond our control. Becoming an organisation of enabled people that spot opportunities, act decisive and shift boundaries through authentic connection, is a transition many companies would sign up for. [[nl]]Een organisatie worden die opportuniteiten ziet, knopen doorhakt en die vanuit een sterke connectie met haar realiteit grenzen verlegt. Dat is een toekomstbeeld waar heel wat bedrijven voor zouden tekenen.

[[en]]We call these organisations - StreetwiZe organisations.  With an authentic story and our unique approach, we inspire people to look differently at themselves and the world, and invite them to reimagine their personal role in their organisation and their chances and opportunities to make a difference. One thing for sure is that your people will instantly apply their new StreetwiZe skills and tools. Why? Because they feel and experience their 360 impact from the start. [[nl]]Wij noemen dat StreetwiZe-organisaties. Met een authentiek verhaal en onze unieke aanpak inspireren we mensen om anders naar zichzelf en de wereld te kijken. We dagen hen uit om een verschil te maken, elke dag. Eén ding is zeker: je medewerkers passen de nieuwe StreetwiZe-vaardigheden onmiddellijk toe. Waarom? Omdat ze hun 360°-impact vanaf het begin voelen en ervaren.

Didn't grow up like a street kid? Start acting like one.

[[en]]Our services [[nl]]Ons aanbod

[[en]]An experienced-based talent development provider [[nl]]Een ervaringsgericht portfolio

[[en]]We inspire with our story [[nl]]We inspireren met ons verhaal

[[en]]Start your event or teamday with one of our inspirational talks, a story about the streets and how to survive them. [[nl]]Start je evenement of je teamdag met één van onze keynotes, verhalen over de straat en hoe je die kan overleven.

[[en]]Learn more [[nl]]Ontdek meer

[[en]]We develop  personal skills [[nl]]We ontwikkelen persoonlijke vaardigheden

[[en]]Grow your personal skills and mindset. We train your employees in applying and practicing the fundamental skills of self leadership. [[nl]]Ontwikkel je persoonlijke vaardigheden. Wij trainen je medewerkers in de fundamentele inzichten van zelfleiderschap.

[[en]]Learn more [[nl]]Ontdek meer

[[en]]We craft solid teams [[nl]]We bouwen sterke teams

[[en]]We build and support development of authentic, dynamic and high performing teams that are visionary and impactful. [[nl]]We vormen authentieke, dynamische en high performing teams met een duidelijke missie en identiteit.

[[en]]Learn more [[nl]]Ontdek meer

[[en]]We shape change ambassadors [[nl]]We vormen ambassadeurs voor verandering

[[en]]We support your employees on their way to becoming ambassadors for impactful change. [[nl]]We ondersteunen je medewerkers op weg naar een ambassadeursrol voor impactvolle verandering.

[[en]]Learn more [[nl]]Ontdek meer

[[en]]Our clients [[nl]]Onze klanten

[[en]]More than 120 clients have been StreetwiZed in 2019 [[nl]]Meer dan 120 klanten werden gestreetwiZed in 2019

[[en]]See all our clients [[nl]]Onze klanten

[[en]]Stories & cases [[nl]]Verhalen & cases

[[en]]The latest news, journals and client cases [[nl]]Het laatste nieuws, artikelen en cases van klanten

[[en]]See more cases [[nl]]Meer cases

About us

[[en]]Street kids are survivors, they have to be [[nl]]Straatkinderen zijn overlevers, ze moeten wel

488

[[en]]Companies have been StreetwiZed [[nl]]StreetwiZed bedrijven

208

[[en]]Keynotes delivered [[nl]]Keynotes

144

[[en]]StreetwiZe stories [[nl]]StreetwiZe stories

784

[[en]]Projects delivered [[nl]]Projecten opgeleverd

54872

[[en]]People have been StreetwiZed [[nl]]StreetwiZed medewerkers

[[en]]Just imagine what it will be like to learn and master all their skills. It will change your market view, your reaction to chaotic uncertainty, your teamwork and message to the world. Mastering the Street Skills will open up a realm of new creative possibilities. [[nl]]Kijk, luister en leer van overlevers. Straatjongeren bijvoorbeeld, overal ter wereld. Altijd klaar voor het onverwachte, in de meest barre omstandigheden en met oog op elke denkbare groeimogelijkheid. Zij zijn vaak ongelooflijk weerbaar en hebben een benijdenswaardige opportuniteitsfocus. Zij leven altijd en overal in het hier en nu. Zij ontwikkelen een hele reeks waardevolle vaardigheden: wij noemen ze street skills.

[[en]]We at StreetwiZe are a hybrid social enterprise that invests in the sustainable development of people, organisations and society, inspired by the strength of street connected children & youth. [[nl]]StreetwiZe is een hybride sociale onderneming die investeert in de duurzame ontwikkeling van mens, organisatie en samenleving.

[[en]]We empower street children | Mobile School — non profit. We do this by offering educational materials, tools and services to support street educators and youth workers. [[nl]]We versterken straatkinderen | Mobile School — non profit. We bieden wereldwijd educatieve materialen en tools om straathoekwerkers en jeugdwerkers te ondersteunen.

[[en]]We empower companies | StreetwiZe — for profit. We offer street inspired training, and coaching for companies and organisations. [[nl]]We versterken bedrijven | StreetwiZe — for profit. We bieden trainingen en unieke leerervaringen geïnspireerd door de straat aan bedrijven en organisaties.

[[en]]All profits of StreetwiZe fund the Mobile School projects for the street children. [[nl]]Alle winsten van StreetwiZe ondersteunen de Mobile School projecten.

[[en]]Read the full story [[nl]]Lees ons volledige verhaal