[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

TALENT IS OVERRATED

[[en]]TALENT IS OVERRATED - ABOUT STAR WARS, GOD AND THE DARK SIDE OF TALENT[[nl]]TALENT IS OVERSCHAT - OVER STAR WARS, GOD EN DE DUISTERE KANT VAN TALENT

[[en]]The mission of our organisation is 'We aspire to a world where evey talent can flourish'.  Needless to say that we believe in the power of talents.  That belief, however, is positive, not naive.  Through our experience with talent development both on the street and in companies, but also through the development of our hybrid organisation, we learned the three main challenges when it comes to talent development.  These are: the challenges regarding talent detection and selection (1), the motivation to manage talent in a sustainable way (2) and the appropriate activation of talent (3).  In the keynote 'On Star Wars, God, and the dark side of talent' you will learn 12 practical tips and you will find out how to manage talent development, as an individual or as an organisation.  Get ready for a journey that will start around 4000 BC and ends with Top Gun Maverick in 2022.[[nl]]De missie van onze organisatie luidt ‘We aspire to a world where every talent can flourish’. Het hoeft dan ook geen pleidooi dat wij geloven in de kracht van talenten. Dat geloof is echter positief, niet naïef. Zowel door onze ervaringen met talentontwikkeling op straat én in bedrijven, maar ook door het uitbouwen van onze hybride organisatie, leerden wij wat de belangrijkste uitdagingen zijn bij het ontplooien van talenten. Dat zijn er drie, met name de uitdagingen rond talentdetectie en selectie (1), de motivatie om duurzaam met talenten om te gaan (2) en de geschikte activatie van talent (3). In de keynote Over Star Wars, God en de duistere kant van talent kom je aan de hand van 12 praktische tips te weten hoe je individueel of als organisatie met talentontwikkeling kan omgaan. Verwacht u aan een tocht die ongeveer 4000 V.C.  aanvangt en eindigt bij Top Gun Maverick in 2022.

 

FORMAT: 

[[en]]Maïté and Marieke (moderators during the Health Sciences Crossing Borders 2022, UGent): “Never paid so much attention during a presentation (same for the students). We also loved how he formulates broad and relevant lessons based on Mobile School and StreetwiZe stories!” [[nl]]Maïté en Marieke (moderatoren tijdens de Health Sciences Crossing Borders 2022, UGent): “Nog nooit zo goed opgelet tijdens een presentatie (idem voor de studenten). Wij vonden het ook fantastisch hoe hij brede en relevante lessen formuleert op basis van Mobile School en StreetwiZe verhalen!”

[[en]]Inspire [[nl]]Inspireren

KEYNOTE

THE FOUNDER'S STORY & LEADERSHIP

KEYNOTE

CHANGE MAKER LEADERSHIP

IMMERSIVE EXPERIENCE

BUSINESS AS A FORCE FOR GOOD