[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

ALIGN PURPOSE WITH MISSION, VISION AND STRATEGY

[[en]]Once the purpose, organisational values and strengths are clarified, it is time to make the link to the mission, vision and strategy of the organisation. We should be aligned on the why (mission), the what (vision) and the how (strategy).  That is how you anchor the link between purpose and performance. [[nl]]Zodra de purpose, de waarden en de sterktes van de organisatie duidelijk zijn, is het tijd om de link te leggen met de missie, de visie en de strategie. We moeten op één lijn zitten wat betreft het waarom (missie), het wat (visie) en het hoe (strategie).  Zo veranker je de link tussen purpose en performance.

[[en]]OUTCOME: [[nl]]OUTPUT

[[en]]After this workshop you will have: [[nl]]Na deze workshop zul je:

  • [[en]]Aligned as a team on your mission, vision and strategy [[nl]]Als team op één lijn zitten met je missie, visie en strategie

 

FORMAT: 

[[en]]Define [[nl]]Definiëren

WORKSHOP

PUTTING PURPOSE INTO PRACTICE

MASTERCLASS

PURPOSE BEYOND THE BUZZ WORD

STAKEHOLDER SURVEY

ORGANISATION PURPOSE ANALYSIS

WORKSHOP

BUILDING PURPOSE ON FOUNDING VALUES, ASPIRATIONS AND STRENGTHS