[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

PUTTING PURPOSE INTO PRACTICE

[[en]]Organisations don't change because of big strategic ideas, they change by frequently doing things differently. In the last phase of 'Define' we give practical meaning to the above in a creative way. Here we think of communication but also of the implementation of our intentions so that they lead to better results. [[nl]]Organisaties veranderen niet door grote strategische ideeën, ze veranderen door dingen regelmatig anders te doen. In de laatste fase van 'Define' geven we op een creatieve manier praktische invulling aan het bovenstaande. Hier denken we aan communicatie maar ook aan het verwezelijken van onze voornemens zodat ze tot betere resultaten leiden.

[[en]]OUTCOME:  [[nl]]OUTPUT

[[en]]After this workshop you are able to: [[nl]]Na deze workshop ben je in staat om:

  • [[en]]Formulate a concrete communication and action plan to implement your purpose statement [[nl]]Een concreet communicatie- en actieplan te formuleren om je purpose statement te implementeren

FORMATS: 

[[en]]Define [[nl]]Definiëren

MASTERCLASS

PURPOSE BEYOND THE BUZZ WORD

STAKEHOLDER SURVEY

ORGANISATION PURPOSE ANALYSIS

WORKSHOP

BUILDING PURPOSE ON FOUNDING VALUES, ASPIRATIONS AND STRENGTHS

WORKSHOP

ALIGN PURPOSE WITH MISSION, VISION AND STRATEGY