[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

PURPOSE BEYOND THE BUZZ WORD

[[en]]In this inspirational masterclass we give participants the necessary insights into the concepts behind purpose. What’s the difference between your purpose and your mission? How does it relate to personal meaning or impact? What about the research and the academic backbone behind the concepts? This masterclass will align your teams understanding of those concepts, bringing clarity to the discussions and workshops later-on. [[nl]]In deze inspirerende masterclass geven we deelnemers de nodige inzichten in de concepten achter purpose. Wat is het verschil tussen je purpose en je missie? Hoe verhoudt het zich tot persoonlijke betekenis of impact? Hoe zit het met het onderzoek en de academische ruggengraat achter de concepten? Deze masterclass zal het begrip van je teams van deze concepten op één lijn brengen, wat duidelijkheid zal brengen in de discussies en workshops later.

[[en]]OUTCOME: [[nl]]OUTPUT
  • [[en]]Know the difference between your purpose and your mission [[nl]]Ken het verschil tussen je purpose en je missie
  • [[en]]Participants will be able to make a connection between purpose and their personal meaning [[nl]]Deelnemers zullen in staat zijn een verband te leggen tussen purpose en hun persoonlijke zingeving
  • [[en]]Discover the academic evidence on how to bring purpose as a driver to performance [[nl]]Het academisch bewijs ontdekken over hoe je purpose als drijfveer kunt gebruiken om te presteren

  

FORMAT: 

[[en]]Define [[nl]]Definiëren

WORKSHOP

PUTTING PURPOSE INTO PRACTICE

STAKEHOLDER SURVEY

ORGANISATION PURPOSE ANALYSIS

WORKSHOP

BUILDING PURPOSE ON FOUNDING VALUES, ASPIRATIONS AND STRENGTHS

WORKSHOP

ALIGN PURPOSE WITH MISSION, VISION AND STRATEGY