[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

CHANGE MAKER LEADERSHIP

[[en]]Being a Change Maker as a leader is about developing a strategic change vision, implementing changes and encouraging flexibility and innovation to lead changes efficiently. Leaders should be able to create continuity in an ever changing world by installing a sense of collectivity, building a broad coalition and keeping people informed about the progress. Another crucial aspect of change leadership is helping people to deal with the pain of change and to encourage experimentation, innovation, entrepreneurial activity and (collective) learning. [[nl]]Een Change Maker Leader zijn gaat over het ontwikkelen van een strategische verandervisie, het doorvoeren van veranderingen en het aanmoedigen van flexibiliteit en innovatie om veranderingen efficiënt te leiden. Leiders moeten in staat zijn om continuïteit te creëren in een steeds veranderende wereld door een gevoel van collectiviteit te installeren, een brede coalitie op te bouwen en mensen op de hoogte te houden van de vooruitgang. Een ander cruciaal aspect van change leadership is mensen te helpen om te gaan met de pijn van verandering en experimenteren, innovatie, ondernemerschap en (collectief) leren aan te moedigen.

[[en]]OUTCOME: [[nl]]OUTPUT

[[en]]After this workshop you will be able to: [[nl]]Na deze workshop :

  • [[en]]Understand and train your skills in envisioning and advocating change [[nl]]Begrijp en train je je vaardigheden in het bedenken en bepleiten van verandering
  • [[en]]Encourage innovation and experimentation in your team [[nl]]Moedig je innovatie en experimenteren in je team aan
  • [[en]]Facilitate collective learning [[nl]]Faciliteer je collectief leren

FORMAT:

[[en]]Lead [[nl]]Leiden

IMMERSIVE EXPERIENCE

THE CHANGE MAKER LEADER EXPEDITION (BELGIUM)

IMMERSIVE EXPERIENCE

THE CONNECTED LEADER EXPEDITION (BELGIUM)

WORKSHOP MODULE

CONNECTED LEADERSHIP

IMMERSIVE EXPERIENCE

THE SELF-LEADERSHIP EXPEDITION (IASI, ROMANIA)

WORKSHOP MODULE

SELF-LEADERSHIP

IMMERSIVE EXPERIENCE

THE IMPACT DRIVEN LEADER EXPEDITION (BELGIUM)

WORKSHOP MODULE

IMPACT DRIVEN LEADERSHIP