[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

SELF-LEADERSHIP

[[en]]Leadership programmes are increasingly organised to enhance organisational performance and employee commitment. A lot of research hypothesises that increased commitment of leadership to the organisation leads to increased employee identification to that organisation.  This results in greater employee satisfaction and a greater willingness to make extra efforts on behalf of the organisation. To achieve this a leader should be self-aware,  knowing one’s strengths, weaknesses and limitations. A leader should also be transparent (vision), balance decisions and have an ethical core which guides decisions. In summary, that is the essence of authentic leadership and that’s what we develop in this leadership module. [[nl]]Leiderschapsprogramma's worden steeds vaker georganiseerd om de organisatieprestaties en de betrokkenheid van de werknemers te verbeteren. In veel studies wordt verondersteld dat een grotere betrokkenheid van het leiderschap bij de organisatie leidt tot een grotere verbondenheid van de werknemers met die organisatie.  Dit resulteert in een grotere tevredenheid van de medewerkers en een grotere bereidheid om zich extra in te zetten voor de organisatie. Om dit te bereiken moet een leider zelfbewust zijn, zijn sterktes, zwaktes en limieten kennen. Een leider moet ook transparant zijn (visie), evenwichtig beslissingen nemen en een ethische kern hebben die beslissingen richting geeft. Samengevat is dat de essentie van authentiek leiderschap en dat is wat we in deze leiderschapsmodule ontwikkelen.

[[en]]OUTCOME: [[nl]]OUTPUT

[[en]]After this workshop you will understand: [[nl]]Na deze workshop heb je inzicht in:

  • [[en]]The difference between ‘being yourself and being authentic’ [[nl]]Het verschil tussen ‘jezelf’ en ‘authentiek’ zijn
  • [[en]]Your personal strengths, weaknesses and limits as a leader [[nl]]Je persoonlijke sterktes, zwaktes en grenzen als leider
  • [[en]]The importance of authenticity in leadership [[nl]]Het belang van authenticiteit in leiderschap

[[en]]After this workshop you will be able to: [[nl]]Na deze workshop ben je in staat om:

  • [[en]]Define your personal leadership style [[nl]]Je persoonlijke leiderschapsstijl te bepalen
  • [[en]]Communicate your vision in a transparent way [[nl]]Je visie op een transparante manier te communiceren
  • [[en]]Make balanced decisions in line with your ethical core [[nl]]Evenwichtige beslissingen te nemen in lijn met je ethische kern

FORMAT:

[[en]]Lead [[nl]]Leiden

IMMERSIVE EXPERIENCE

THE CHANGE MAKER LEADER EXPEDITION (BELGIUM)

WORKSHOP MODULE

CHANGE MAKER LEADERSHIP

IMMERSIVE EXPERIENCE

THE CONNECTED LEADER EXPEDITION (BELGIUM)

WORKSHOP MODULE

CONNECTED LEADERSHIP

IMMERSIVE EXPERIENCE

THE SELF-LEADERSHIP EXPEDITION (IASI, ROMANIA)

IMMERSIVE EXPERIENCE

THE IMPACT DRIVEN LEADER EXPEDITION (BELGIUM)

WORKSHOP MODULE

IMPACT DRIVEN LEADERSHIP