[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

CONNECTED LEADERSHIP

[[en]]Research indicates that high quality of the leader-member exchange (LMX) impacts employees' job satisfaction and turnover intentions. Evidence also shows that leaders are perceived by their employees as having greater impact if these leaders have high quality relationships with their own bosses and if they are actively present in peer networks. Therefore, leaders should strongly position themselves in internal and external networks, delivering value and unique contributions to these networks. Contemporary leadership should focus on strengthening one to one relationships, showing empathy and surpassing superficial conversations. That’s why we focus in this leadership module on skills and techniques on how to improve internal and external connections. [[nl]]Studies tonen aan dat een hoge kwaliteit van de leader-member exchange (LMX) een invloed heeft op de arbeidstevredenheid en het aantal werknemers dat wenst te vertrekken. Uit onderzoek blijkt ook dat leiders door hun werknemers als invloedrijker worden ervaren als zij kwalitatief hoogstaande relaties hebben met hun eigen bazen en als zij actief aanwezig zijn in netwerken. Daarom zouden leiders zich sterk moeten positioneren in interne en externe netwerken, door waarde en unieke bijdragen te leveren aan deze netwerken. Hedendaags leiderschap moet zich richten op het versterken van één-op-één relaties, het tonen van empathie en het overstijgen van oppervlakkige gesprekken. Daarom focussen we in deze leiderschapsmodule op vaardigheden en technieken om interne en externe connecties te verbeteren.

[[en]]OUTCOME: [[nl]]OUTPUT

[[en]]After this workshop you will understand: [[nl]]Na deze workshop heb je inzicht in:

  • [[en]]Why high-quality relationships are important for contemporary leaders [[nl]]Waarom relaties van hoge kwaliteit belangrijk zijn voor hedendaagse leiders
  • [[en]]Which skills you need to use to improve internal and external connections [[nl]]Welke vaardigheden je moet gebruiken om interne en externe connecties te verbeteren

[[en]]After this workshop you will be able to: [[nl]]Na deze workshop ben je in staat om:

  • [[en]]Create quality relationships as a leader [[nl]]Kwaliteitsvolle relaties als leider te creëren
  • [[en]]Create value and unique contributions to networks [[nl]]Waarde en unieke bijdragen te creëren aan netwerken
  • [[en]]Strengthen one-on-one relationships [[nl]]Eén-op-één relaties te versterken

FORMAT:

[[en]]Lead [[nl]]Leiden

IMMERSIVE EXPERIENCE

THE CHANGE MAKER LEADER EXPEDITION (BELGIUM)

WORKSHOP MODULE

CHANGE MAKER LEADERSHIP

IMMERSIVE EXPERIENCE

THE CONNECTED LEADER EXPEDITION (BELGIUM)

IMMERSIVE EXPERIENCE

THE SELF-LEADERSHIP EXPEDITION (IASI, ROMANIA)

WORKSHOP MODULE

SELF-LEADERSHIP

IMMERSIVE EXPERIENCE

THE IMPACT DRIVEN LEADER EXPEDITION (BELGIUM)

WORKSHOP MODULE

IMPACT DRIVEN LEADERSHIP