[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

SELF-AWARENESS

[[en]]People commit to the purpose of an organisation for many reasons. Identifying this personal reason is a first step to becoming part of that purpose. During the workshop people learn about ‘meaning’ and ‘impact’. What do they aspire to and how can they link this to the purpose of the organisation. The starting points are both personal awareness and environmental awareness. [[nl]]Mensen verbinden zich om vele redenen aan de purpose van een organisatie. Het bepalen van deze persoonlijke reden is een eerste stap om deel uit te maken van dat purpose. Tijdens de workshop leren mensen over 'betekenis' en 'impact', over wat ze nastreven en hoe ze dit kunnen koppelen aan de purpose van de organisatie. De uitgangspunten zijn zowel persoonlijk bewustzijn als omgevingsbewustzijn.

[[en]]OUTCOME: [[nl]]OUTPUT

[[en]]After this workshop you will understand: [[nl]]Na deze workshop heb je inzicht in:

  • [[en]]How your values, strengths and aspirations are connected to your personal meaning [[nl]]Hoe je waarden, sterktes en aspiraties verbonden zijn met persoonlijke zingeving
  • [[en]]How to link your personal meaning to the purpose of the organisation [[nl]]Hoe je je eigen zingeving kunt koppelen aan de purpose van de organisatie

 

FORMATS: 

[[en]]Commit [[nl]]Betrekken

MASTERCLASSES

WELLBEING & SELFCARE

WORKSHOP

STORYTELLING

WORKSHOP

POSITIVE FOCUS

WORKSHOP

AGILITY & RESILIENCE