[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

STORYTELLING

[[en]]It is nice to be involved yourself but explaining why is often difficult. Storytelling is the skill to convey the why of your commitment to others. Storytelling goes beyond telling a story. To find its way, a narrative has to convince people. Storytelling is about touching emotions and bringing a message, vision or mission in such a way that it inspires and moves people. It is a key skill to ensure that you get your message across. [[nl]]Het is mooi om zelf betrokken te zijn, maar uitleggen waarom is vaak moeilijk. Storytelling is de vaardigheid om het waarom van je betrokkenheid over te brengen op anderen. Storytelling gaat verder dan het vertellen van een verhaal. Om zijn weg te vinden, moet een verhaal mensen overtuigen. Storytelling gaat over het raken van emoties en het brengen van een boodschap, visie of missie op zo'n manier dat het mensen inspireert en ontroert. Het is een belangrijke vaardigheid om ervoor te zorgen dat je boodschap aankomt.

[[en]]OUTCOME: [[nl]]OUTPUT 

[[en]]After this workshop you will understand: [[nl]]Na deze workshop heb je inzicht in:

  • [[en]]Techniques for powerfully shaping a story. [[nl]]Technieken om een verhaal krachtig vorm te geven.
  • [[en]]The structure of a well-constructed story. [[nl]]De structuur van een goed gebouwd verhaal.

[[en]]After this workshop you are able to: [[nl]]Na deze workshop ben je in staat om:

  • [[en]]Shape information in an attractive way. [[nl]]Informatie vorm te geven op een aantrekkelijke manier.
  • [[en]]Inspire others, convince them and set them in motion by the power of your story. [[nl]]Anderen te inspireren, te overtuigen en in beweging te zetten door de kracht van je verhaal.
  • [[en]]Hold the attention of your audience while delivering a message. [[nl]]De aandacht van je publiek vast te houden terwijl je een boodschap overbrengt.
  • [[en]]Refine your story through some concrete ideas - generated in this workshop - and possibly try them out for the first time in your work environment. [[nl]]Je verhaal te verfijnen aan de hand van enkele concrete ideeën - gegenereerd in deze workshop - en ze uit te proberen in je werkomgeving.

 

FORMATS: 

[[en]]Commit [[nl]]Betrekken

MASTERCLASSES

WELLBEING & SELFCARE

WORKSHOP

SELF-AWARENESS

WORKSHOP

POSITIVE FOCUS

WORKSHOP

AGILITY & RESILIENCE