[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

CONFLICT MANAGEMENT

[[en]]Differences are inevitable in an organisation where different people have different experiences, expectations, habits and attitudes. Conflicts can be toxic and lead to disconnection, indecision and even sabotage. However, conflicts can also support the organisational goals. Clashes of ideas can shift paradigms, bringing creativity and new insights. These are functional conflicts. The most difficult conflicts are those arising out of value differences. How effectively a group deals with conflict management largely affects the efficiency level of its functioning. [[nl]]Verschillen zijn onvermijdelijk in een organisatie waar meerdere mensen verschillende ervaringen, verwachtingen, gewoonten en attitudes hebben. Conflicten kunnen giftig zijn en leiden tot ontkoppeling, besluiteloosheid en zelfs sabotage. Conflicten kunnen echter ook de organisatiedoelstellingen ondersteunen. Botsingen van ideeën kunnen paradigma's doen verschuiven en creativiteit en nieuwe inzichten brengen. Dit zijn functionele conflicten. De moeilijkste conflicten zijn die, die voortkomen uit waardeverschillen. Hoe effectief een groep omgaat met conflicthantering beïnvloedt in grote mate het efficiëntieniveau van zijn functioneren.

[[en]]OUTCOME:  [[nl]]OUTPUT

[[en]]After this workshop you will understand: [[nl]]Na deze workshop heb je inzicht in:

  • [[en]]What the benefits of conflict can be [[nl]]Wat de voordelen van conflicten kunnen zijn
  • [[en]]How conflict supports organizational goals [[nl]]Hoe conflicten de organisatiedoelstellingen ondersteunen

 [[en]]After this workshop you are able to: [[nl]]Na deze workshop ben je in staat om:

  • [[en]]Manage conflicts [[nl]]Conflicten te beheren
  • [[en]]To better deal with conflict as a group [[nl]]Beter om te gaan met conflicten als groep
  • [[en]]To use conflicts as a driving force for innovation [[nl]]Conflict te gebruiken als hefboom voor innovatie

FORMATS: 

[[en]]Connect [[nl]]Connecteren

WORKSHOP

NON-VIOLENT COMMUNICATION

WORKSHOP

INCLUSION

WORKSHOP

FEEDBACK TO FEED FORWARD

TEAMBUILDING

EMPATHY

WORKSHOP

CONNECT WITH EMPATHY