[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

INCLUSION

[[en]]Isn’t it strange that while we publish advertorials about the importance of diversity, we still struggle to involve all people during a regular meeting. Research claims that 88% of the time we fail to make better group than individual decisions because we fail to involve everybody. This is what inclusion is about. According to the definition of Ferris State University, inclusion is the involvement and empowerment where the inherent worth and dignity of all people are recognised. Inclusion is about sustaining a sense of belonging, valuing values, talents, beliefs, backgrounds, and ways of living of all members. During this workshop we will take you on a journey starting from the pitfalls of working together in teams to evolve to practices that can help you to create a culture of inclusion. Topics we will discuss are psychological safety, the importance of processes and the difference between appraisal and recognition. [[nl]]Is het niet vreemd dat we weliswaar advertenties publiceren over het belang van diversiteit, maar dat we nog steeds moeite hebben om alle mensen bij een gewone vergadering te betrekken? Uit onderzoek blijkt dat we er in 88% van de gevallen niet in slagen betere groeps- dan individuele beslissingen te nemen omdat we niet iedereen erbij betrekken. Dat is waar inclusie over gaat. Volgens de definitie van de Ferris State University is inclusie de betrokkenheid en empowerment waarbij de inherente waarde en waardigheid van alle mensen wordt erkend. Inclusie gaat over het in stand houden van een gevoel van verbondenheid, het waarderen van waarden, talenten, overtuigingen, achtergronden en levensstijl van alle leden. Tijdens deze workshop nemen we je mee op een reis die begint met de valkuilen van het samenwerken in teams en evolueert naar gebruiken die je kunnen helpen om een cultuur van inclusie te creëren. Onderwerpen die we zullen bespreken zijn psychologische veiligheid, het belang van processen en het verschil tussen beoordeling en erkenning.

[[en]]OUTCOME: [[nl]]OUTPUT

[[en]]After this workshop you will understand: [[nl]]Na deze workshop heb je inzicht in:

  • [[en]]What inclusion is [[nl]]Wat inclusie is
  • [[en]]The pitfalls of working together in teams [[nl]]De valkuilen van samenwerken in teams
  • [[en]]What an inclusive culture is [[nl]]Wat een inclusieve cultuur is
  • [[en]]Which practices you can put in place to create an inclusive culture [[nl]]Welke praktijken u kunt invoeren om een inclusieve cultuur te creëren

FORMATS: 

[[en]]Connect [[nl]]Connecteren

WORKSHOP

NON-VIOLENT COMMUNICATION

WORKSHOP

FEEDBACK TO FEED FORWARD

TEAMBUILDING

EMPATHY

WORKSHOP

CONNECT WITH EMPATHY

WORKSHOP

CONFLICT MANAGEMENT