[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

FEEDBACK TO FEED FORWARD

[[en]]We often feel a tension between who we really are and what others within our professional reality want us to be. Without a solid insight about what to do when things don't feel authentic, real connection to the organisational purpose doesn't stand a chance. In this training we will work on honest and effective communication about your values, meaning, and purpose. Techniques regarding feedback and feed forward are used with practice-based scenarios. [[nl]]We voelen vaak spanning tussen wie we werkelijk zijn en wat anderen binnen onze professionele realiteit willen dat we zijn. Zonder een degelijk inzicht over wat te doen wanneer dingen niet authentiek aanvoelen, heeft echte verbinding met het organisatiedoel geen schijn van kans. In deze training werken we aan eerlijke en effectieve communicatie over je waarden, zingeving en purpose. Technieken rond feedback en feed forward worden gebruikt in praktijkgerichte scenario's.

[[en]]OUTCOME:  [[nl]]OUTPUT

[[en]]After this workshop you are able to: [[nl]]Na deze workshop ben je in staat om:

  • [[en]]Provide future-oriented feedback [[nl]]Toekomstgerichte feedback te geven
  • [[en]]Give feedback in line with your authentic self [[nl]]-Feedback te geven in lijn met je authentieke zelf

 

FORMATS: 

[[en]]Connect [[nl]]Connecteren

WORKSHOP

NON-VIOLENT COMMUNICATION

WORKSHOP

INCLUSION

TEAMBUILDING

EMPATHY

WORKSHOP

CONNECT WITH EMPATHY

WORKSHOP

CONFLICT MANAGEMENT