[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

CONNECT WITH EMPATHY

[[en]]If the COVID crisis has taught us one thing, it is that we live in paradoxical times. On the one hand, never in history have there been so many channels for contacting each other. On the other hand, multiple studies indicate that we have never felt so lonely either, professionally and personally. But connection isn't about quantity, it's about quality and depth. Meaningful relationships lead to meaningful collaborations and results. Connecting people is all about creating a deep and authentic understanding. It is a crucial skill for every employee operating in today’s business context. Finding and building connection helps to overcome silo-mentality, avoids polarisation and is key to team creation. Being connected generates positive emotions and fosters productivity. During the connect workshop we learn to connect again in a qualitative way. [[nl]]Als de COVID-crisis ons één ding heeft geleerd, is het dat we in paradoxale tijden leven. Aan de ene kant zijn er nog nooit in de geschiedenis zoveel kanalen geweest om met elkaar in contact te komen. Aan de andere kant geven meerdere onderzoeken aan dat we ons ook nog nooit zo eenzaam hebben gevoeld, zowel professioneel als persoonlijk. Maar verbinding gaat niet over kwantiteit, het gaat over kwaliteit en diepgang. Betekenisvolle relaties leiden tot zinvolle samenwerkingen en resultaten. Mensen verbinden heeft alles te maken met het creëren van een diep en authentiek begrip. Het is een cruciale vaardigheid voor elke medewerker die in de huidige zakelijke context werkt. Het vinden en bouwen van verbinding helpt de silo-mentaliteit te doorbreken, voorkomt polarisatie en is de sleutel tot het creëren van teams. Verbonden zijn genereert positieve emoties en bevordert de productiviteit. Tijdens de connect workshop leren we weer op een kwalitatieve manier te verbinden.

 

[[en]]OUTCOME: [[nl]]OUTPUT

[[en]]After this workshop you will understand: [[nl]]Na deze workshop heb je inzicht in:

  • [[en]]What are the characteristics of a meaningful relationship [[nl]]De kenmerken van een zinvolle relatie
  • [[en]]The difference between empathy and sympathy [[nl]]Het verschil tussen empathie en sympathie

[[en]]After this workshop you are able to: [[nl]]Na deze workshop ben je in staat om:

  • [[en]]Connect qualitatively and deeply [[nl]]Kwalitatief en diepgaand te connecteren
  • [[en]]Create meaningful relationships [[nl]]Betekenisvolle relaties te creëren

 

FORMATS: 

[[en]]Connect [[nl]]Connecteren

WORKSHOP

NON-VIOLENT COMMUNICATION

WORKSHOP

INCLUSION

WORKSHOP

FEEDBACK TO FEED FORWARD

TEAMBUILDING

EMPATHY

WORKSHOP

CONFLICT MANAGEMENT