[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

COOPERATIVE COMPETITION

[[en]]Cooperative Competition is a key quality of every great team. The secret of achieving next level teamwork lies in finding the balance between close cooperation, the passion for that common goal and, at the same time, the courage to fight the necessary battles. Giving open feedback and challenging your individual team members and other stakeholders is key to reaching the next level of teamwork. This workshop helps individuals, teams and organisations to build their competitive advantage and strengthen their collaboration. [[nl]]Coöperatieve competitie is een belangrijke kwaliteit van elk geweldig team. Het geheim van teamwork op een hoger niveau ligt in het vinden van de balans tussen nauwe samenwerking, de passie voor dat gemeenschappelijke doel en, tegelijkertijd, de moed om de nodige gevechten te leveren. Het geven van open feedback en het uitdagen van je individuele teamleden en andere stakeholders is de sleutel tot het bereiken van een hoger niveau van teamwork. Deze workshop helpt individuen, teams en organisaties om hun concurrentievoordeel op te bouwen en hun samenwerking te versterken.

[[en]]OUTCOME:  [[nl]]OUTPUT

[[en]]After this workshop you will understand: [[nl]]Na deze workshop heb je inzicht in:

  • [[en]]Strengths and weaknesses of your team. [[nl]]De sterke en zwakke punten van je team.
  • [[en]]The importance and challenges of teamwork. [[nl]]Het belang en de uitdagingen van teamwork.
  • [[en]]Your unique expertise that provides opportunities for unique contribution in teamwork. [[nl]]Jouw unieke expertise die mogelijkheden biedt voor een unieke bijdrage in teamwork.
  • [[en]]The importance of a clear and shared group mission that contributes to group identity. [[nl]]Het belang van een duidelijke en gedeelde groepsmissie die bijdraagt tot de groepsidentiteit.

[[en]]After this workshop you will be able to: [[nl]]Na deze workshop ben je in staat om:

  • [[en]]Conduct battles and discussions that contribute to your company's mission. [[nl]]Strijdpunten beslechten en discussies voeren die bijdragen aan de missie van je bedrijf.
  • [[en]]Give sincere positive feedback and ask others for feedback. [[nl]]Oprechte positieve feedback te geven en anderen te vragen om feedback.
  • [[en]]Place your individual or team assignment within the larger picture. [[nl]]Jouw individuele of teamopdracht binnen het grotere geheel te plaatsen
  • [[en]]Thanks to a clear framework of agreements, address colleagues on inappropriate behaviour without jeopardizing future cooperation. [[nl]]Collega’s aan te spreken dankzij een duidelijk afsprakenkader op ongepast gedrag zonder de toekomstige samenwerking in gevaar te brengen.

FORMATS: 

[[en]]Deliver [[nl]]Verwezenlijken

WORKSHOP

PROJECT BASED WORKING

WORKSHOP

PROACTIVE CREATIVITY

WORKSHOP

PITCHING

WORKSHOP

LEADING CHANGE

WORKSHOP

INFLUENCING