[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

LEADING CHANGE

[[en]]Leading change requires the ability as a leader, manager or employee to create involvement, inspire stakeholders and generate enthusiasm to shape your change together. Purpose often requires a culture of change that takes shape, and is expressed, in behaviour. A culture of change presupposes that two components are available: the willingness to change and the ability to change. During this one day training we strengthen your skills to improve the latter. We focus on the cognitive, emotional and practical initiatives required to implement changes successfully on an individual or at group level. [[nl]]Het aansturen van verandering vereist het vermogen om als leider, manager of medewerker betrokkenheid te creëren, stakeholders te inspireren en enthousiasme te genereren om verandering samen vorm te geven. Purpose vereist vaak een cultuur van verandering die vorm krijgt, en tot uiting komt, in gedrag. Een cultuur van verandering veronderstelt dat twee componenten aanwezig zijn: de bereidheid om te veranderen en het vermogen om te veranderen. Tijdens deze training versterken we uw vaardigheden om dit laatste te verbeteren. We focussen op de cognitieve, emotionele en praktische initiatieven die nodig zijn om veranderingen succesvol door te voeren op individueel of op groepsniveau.

[[en]]OUTCOME:  [[nl]]OUTPUT

[[en]]After this workshop you will understand: [[nl]]Na deze workshop heb je inzicht in:

  • [[en]]The three levels necessary to make a change process successful. [[nl]]De drie niveaus die nodig zijn om een veranderingsproces succesvol te maken.
  • [[en]]The importance of a clear and shared goal. [[nl]]Het belang van een duidelijk en gedeeld doel.
  • [[en]]The importance of a roadmap, consisting of short- and long-term goals. [[nl]]Het belang van een stappenplan, bestaande uit korte- en langetermijndoelstellingen.
  • [[en]]The importance and role of emotions in a change process. [[nl]]Het belang en de rol van emoties in een veranderingsproces.

[[en]]After this workshop you will be able to: [[nl]]Na deze workshop ben je in staat om:

  • [[en]]Better understand change resistance and start working with concrete insights that focus on change readiness. [[nl]]Veranderingsweerstand beter te begrijpen en aan de slag te gaan met concrete inzichten die gericht zijn op veranderingsbereidheid.
  • [[en]]Consciously consider the best practices that form the basis of every successful change. [[nl]]Bewust stil te staan bij de best practices die de basis vormen van elke succesvolle verandering.
  • [[en]]Develop a simple roadmap for your change. [[nl]]Een eenvoudig stappenplan te ontwikkelen voor jouw verandering.

FORMATS: 

[[en]]Deliver [[nl]]Verwezenlijken

WORKSHOP

PROJECT BASED WORKING

WORKSHOP

PROACTIVE CREATIVITY

WORKSHOP

PITCHING

WORKSHOP

INFLUENCING

WORKSHOP

COOPERATIVE COMPETITION