[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

PITCHING

[[en]]Unfortunately, a good story doesn't sell itself, sales sell. However, in periods when our audience has less and less time, we need to hone our sales skills. This can be done by using pitching; a technique from the film industry and translated by us into a model to increase your impact when selling an idea. Pitching is about consciously bringing a message in a short period and is aimed at getting a specific desired response from your audience. You learn how to convince people by speech and make them engaged in your project, your idea, and your plan. It is a strong summary that makes your idea, or you as a person, top of mind. [[nl]]Jammer genoeg verkoopt een goed verhaal zichzelf niet, verkoop doet verkopen. Maar in tijden waarin ons publiek steeds minder tijd heeft, moeten we onze verkoopvaardigheden aanscherpen. Dit kan door gebruik te maken van pitching; een techniek uit de filmindustrie en door ons vertaald naar een model om je impact te vergroten bij het verkopen van een idee. Pitchen gaat over het bewust brengen van een boodschap in een korte tijdsspanne en is gericht op het krijgen van een specifieke gewenste reactie van je publiek. Je leert hoe je mensen overtuigt door te pitchen en ze betrokken te maken bij je project, idee en plan. Het is een sterke samenvatting die jouw idee, of jou als persoon, top of mind maakt.

[[en]]OUTCOME:  [[nl]]OUTPUT

[[en]]After this workshop you will understand: [[nl]]Na deze workshop heb je inzicht in:

  • [[en]]The pitfalls when writing a persuasive pitch. [[nl]]De valkuilen bij het schrijven van een overtuigende pitch.
  • [[en]]The An ABC model to concisely summarise a message. [[nl]]Het ABC-model om een boodschap beknopt samen te vatten.
  • [[en]]Different personality styles and how to best capitalize on them when selling an idea. [[nl]]Verschillende persoonlijkheidsstijlen en hoe daar het best op in te spelen bij het verkopen van een idee.

[[en]]After this workshop you are able to: [[nl]]Na deze workshop ben je in staat om:

  • [[en]]Present and convey information in a clear and structured way. [[nl]]Informatie op een duidelijke en gestructureerde manier te presenteren en over te brengen.
  • [[en]]Convey an impactful message in a few minutes that leaves a lasting impression on your audience. [[nl]]In een paar minuten een impactvolle boodschap over te brengen die een blijvende indruk nalaat op je publiek.
  • [[en]]Use some concrete ideas - generated in this workshop - to further refine your pitch and eventually try it out for the first time in your work environment. [[nl]]Enkele concrete ideeën - gegenereerd in deze workshop – om je pitch verder te verfijnen en uiteindelijk voor het eerst uit te proberen in je werkomgeving.

FORMATS: 

[[en]]Deliver [[nl]]Verwezenlijken

WORKSHOP

PROJECT BASED WORKING

WORKSHOP

PROACTIVE CREATIVITY

WORKSHOP

LEADING CHANGE

WORKSHOP

INFLUENCING

WORKSHOP

COOPERATIVE COMPETITION