[[en]]Subscribe to our newsletter [[nl]]Abonneer op onze nieuwsbrief

THE CHANGE MAKER LEADER EXPEDITION (BELGIUM)

[[en]]A high-impact leadership development programme in Belgium that introduces your team to a special kind of entrepreneurs: change maker leaders. These internationally renowned change maker leaders share their personal story, highlight the key elements of change maker leadership and personally coach you. The StreetwiZe trainers use this inspiration to facilitate deeper reflection, coaching and training on the skills, mindset and tools you need to bring a change maker culture in your organisation. [[nl]]Een high-impact leadership development programma in België dat je team laat kennismaken met een speciaal soort ondernemers: change maker leaders. Deze internationaal gerenommeerde change maker leiders delen hun persoonlijk verhaal, belichten de sleutelelementen van change maker leiderschap en coachen je persoonlijk. De StreetwiZe trainers gebruiken deze inspiratie om diepere reflectie, coaching en training te faciliteren over de vaardigheden, mindset en tools die je nodig hebt om een change maker cultuur te initiëren in je organisatie.

[[en]]OUTCOME: [[nl]]OUTPUT
  • [[en]]A life changing personal experience [[nl]]Een levensveranderende persoonlijke ervaring
  • [[en]]Train your skills and mindset to lead your team towards impact, in a challenging and unknown environment [[nl]]Train je vaardigheden en mindset om je team te leiden naar impact, in een uitdagende en onbekende omgeving
  • [[en]]Develop new educational materials in partnership with youth from a community-based institution [[nl]]Ontwikkel nieuw lesmateriaal in samenwerking met jongeren van een gemeenschapsinstelling

FORMAT:

[[en]]Lead [[nl]]Leiden

WORKSHOP MODULE

CHANGE MAKER LEADERSHIP

IMMERSIVE EXPERIENCE

THE CONNECTED LEADER EXPEDITION (BELGIUM)

WORKSHOP MODULE

CONNECTED LEADERSHIP

IMMERSIVE EXPERIENCE

THE SELF-LEADERSHIP EXPEDITION (IASI, ROMANIA)

WORKSHOP MODULE

SELF-LEADERSHIP

IMMERSIVE EXPERIENCE

THE IMPACT DRIVEN LEADER EXPEDITION (BELGIUM)

WORKSHOP MODULE

IMPACT DRIVEN LEADERSHIP